Komitet Naukowy

Przewodniczący
Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Marek Myślak
Tomasz Grodzki
Bartosz Kubisa
Samir Zeair

Członkowie
Leszek Adadyński
Mirosław Brykczyński
Andrzej Chamienia
Paweł Chudoba
Kazimierz Ciechanowski
Lech Cierpka
Jarosław Czerwiński
Roman Danielewicz
Alicja Dębska-Ślizień
Leszek Domański
Magdalena Durlik
Marek Durlik
Maciej Głyda
Ryszard Grenda
Jerzy Jabłecki
Piotr Kaliciński
Dorota Kamińska
Artur Kamiński
Marek Karczewski
Marian Klinger
Maciej Kosieradzki
Robert Król
Mariusz Kuśmierczyk
Marek Kuźniewski
Dorota Lewandowska
Wojciech Lisik
Adam Maciejewski
Jolanta Małyszko
Józef Matych
Beata Naumnik
Sławomir Nazarewski
Michał Nowicki
Andrzej Oko
Marek Ostrowski
Marek Pacholczyk
Leszek Pączek
Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Piotr Przybyłowski
Sławomir Rudzki
Przemysław Rutkowski
Bolesław Rutkowski
Andrzej Rydzewski
Tomasz Stompór
Janusz Strzelczyk
Władysław Sułowicz
Zbigniew Śledziński
Andrzej Więcek
Zbigniew Włodarczyk
Marian Zembala
Krzysztof Zieniewicz
Sławomir Żegleń