Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Marek Myślak
Samir Zeair
Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Bartosz Kubisa