program konferencji


czwartek, 20 września 2018 r.

11:00-12:00 spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

12:15-13:30 lunch

13:30-14:15 sesja satelitarna

Przewodniczący sesji: Magdalena Durlik

1. Immunosupresja z zastosowaniem inhibitorów mTOR po przeszczepieniu wątroby (20‘)
Marta Wawrzynowicz-Syczewska (Szczecin)

2. Konwertować czy transformować? – wyniki badania TRANSFORM (20‘)
Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)


14:15-14:30 przerwa kawowa

14:30-16:00 sesja satelitarna

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu TR (20‘)
Teresa Dryl-Rydzyńska (Poznań)

2. Wyzwania, problemy, stan prawny z perspektywy stacji dializ (20‘)
Tomasz Prystacki (Poznań)

3. Poltransplant: problemy kwalifikacji do przeszczepienia (20‘)
Dorota Lewandowska (Warszawa)

4. Przeciwciała poliklonalne - wskazanie, stosowanie u biorców przeszczepów narządowych (20‘)
Magdalena Durlik (Warszawa)


16:00-17:00 sesja satelitarna

17:00-18:00 Spotkanie konsultantów wojewódzkich transplantologii
Prowadzący: Lech Cierpka


19:00-20:30 Otwarcie Konferencji

Wykład Inauguracyjny
piątek, 21 września 2018 r.

8:00-9:30 Sesja I
Koordynacja pobrania i prowadzenie dawcy przeszczepu wielonarządowego
Przewodniczący sesji: Roman Danielewicz, Romuald Bohatyrewicz, Marek Karczewski

1. Koordynacja pobrań wielonarządowych w Polsce (20’)
Jarosław Czerwiński (Warszawa)

2. Organizacja pobrań wielonarządowych w Eurotransplant (20’)
Wojciech Polak (Rotterdam)

3. Prowadzenie dawcy pobrania wielonarządowego (20’)
Zenon Czajkowski (Szczecin)

Dyskusja (10’)


9:10-9:30 przerwa kawowa

9:30-10:50 Sesja II
Jednoczasowe przeszczepianie narządów jamy brzusznej
Przewodniczący sesji: Ryszard Grenda, Lech Cierpka, Marek Pacholczyk

1. Doświadczenia przeszczepienia wątroby z nerką oraz wątroby z jelitem u dzieci (20’)
Marek Szymczak (CZD Warszawa)

2. Doświadczenia przeszczepienia wątroby z nerką u dorosłych. Prezentacja filmowa (20')
Samir Zeair (Szczecin)

3. Jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki (20’)
Marek Durlik (Warszawa)

Dyskusja (10’)


10:50-11:20 przerwa kawowa

11:20-13:30 Sesja III
Joint Session Mayo Clinic & Polish Transplantation Society
Przewodniczący sesji: Marek Myślak, Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Paneliści: Andrzej Więcek, Krzysztof Zieniewicz, Ryszard Grenda, Zbigniew Włodarczyk, Maciej Kosieradzki, Dorota Kamińska

Prezentacja panelistów i planu sesji (5’)
Marek Myślak (Szczecin)

1. Sequential transplants (PAK) (15’)
Aleksandra Kukla (Mayo Clinic)
Dyskusja: Zbigniew Włodarczyk

2. Simultaneous kidney/pancreas transplantation—current state, future directions (15')
Patrick Dean (Mayo Clinic)
Dyskusja: Maciej Kosieradzki

3. Combined organ transplants in pediatric patients (15’)
Carl Cramer (Mayo Clinic)
Dyskusja: Ryszard Grenda

4. Multi organ composite transplants (15’)
Hatem Amer (Mayo Clinic)
Dyskusja: Dorota Kamińska

5. Selecting patients for simultaneous liver kidney transplantations (15’)
Taner Timucin (Mayo Clinic)
Dyskusja: Krzysztof Zieniewicz

6. Future of combined multiorgan transplantation (50’)
Dyskusja panelowa Mayo Clinic- Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
Podsumowanie: Andrzej Więcek


13:30-14:40 Sesja plakatowa

13:30-14:40 obiad

14:40-15:30 Sesja IV
Prezentacja nagrodzonych prac


15:30-16:20 Sesja V
Aspekty chirurgiczne pobrania wielonarządowego
Przewodniczący sesji: Samir Zeair, Marek Ostrowski

1. Aspekty chirurgiczne pobrania: powyżej przepony (20’)
Tomasz Grodzki (Szczecin)

2. Aspekty chirurgiczne pobrania: poniżej przepony (20’)
Monika Pakosz-Golanowska (Szczecin)

Dyskusja (10')


16:20-17:30 Sesja VI
Narządy klatki piersiowej w przeszczepieniach wielonarządowych
Przewodniczący sesji: Tomasz Grodzki, Mirosław Brykczyński, Piotr Przybyłowski

1. Jednoczasowe przeszczepienie płuca i serca (20’)
Marian Zembala (Zabrze)

2. Wskazania i aspekty jednoczasowego przeszczepiania płuca z nerką i wątrobą (20’)
Bartosz Kubisa (Szczecin)

3. Jednoczasowe przeszczepianie serca i nerki: kwalifikacja, logistyka i aspekty chirurgiczne (20’)
Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)

Dyskusja (10’)

19:00-22:00 Kolacja (Trafostacja, ul. Świętego Ducha 4)sobota, 22 września 2018 r.

8:00-9:50 Sesja VII
Immunosupresja w przeszczepieniach wielonarządowych
Przewodniczący sesji: Marian Klinger

1. Immunosupresja po przeszczepieniu nerki i wątroby – punkt widzenia nefrologa (20’)
Magdalena Durlik (Warszawa)

2. Immunosupresja po przeszczepieniu nerki i wątroby – punkt widzenia hepatologa (20’)
Marta Wawrzynowicz-Syczewska (Szczecin)

3. Immunosupresja po przeszczepieniu nerki i wątroby – punkt widzenia pediatry (20’)
Joanna Pawłowska (Warszawa)

4. Immunosupresja po przeszczepieniu płuca z innymi narządami (20’)
Maria Piotrowska (Szczecin)

5. Immunologic aspects of multiorgan transplants (20’)
Taner Timucin (Mayo Clinic)

Dyskusja (10’)

9:50-10:20 przerwa kawowa

10:20-10:40 Sesja VIII
Przeszczepy szpiku z innymi narządami
Grzegorz Basak (Warszawa)
Przewodniczący sesji: Magdalena Krajewska, Bogusław Machaliński


10:40-11:50 Sesja IX
Nowoczesne metody oceny odrzucania
Przewodniczący sesji: Leszek Domański, Magdalena Durlik, Michał Ciszek

1. Mikroskop molekularny. Wyniki polskich badań (20’)
Marek Myślak (Szczecin)

2. Czy czekają nas zmiany w klasyfikacji Banff? (20’)
Agnieszka Perkowska-Ptasińska (Warszawa)

3. Big DATA – zastosowanie w transplantologii (20’)
Agata Filipowska (Poznań), Bartosz Wojciuk (Szczecin)

Dyskusja (10’)

11:50 zakończenie Konferencji

11:50 obiad