program szczegółowy


czwartek, 20 września 2018 r.

11:00-12:00 spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
12:00-13:00 lunch
13:00-14:00 sesja satelitarna
14:00-14:15 przerwa kawowa
14:15-15:15 sesja satelitarna
15:15-15:30 przerwa kawowa
15:30- 16:30 sesja satelitarna

18:00-20:00 Otwarcie Sympozjum, wykład inauguracyjny

New methods for transplant diagnostics: The Molecular Microscope
Philip Halloran (Edmonton, Kanada)piątek, 21 września 2018 r.

8:30-9:40 Sesja I
Koordynacja pobrania i prowadzenie dawcy przeszczepu wielonarządowego

1. Koordynacja pobrań wielonarządowych w Polsce (20’)
Jarosław Czerwiński (Warszawa)

2. Organizacja pobrań wielonarządowych w Eurotransplant (20’)
Wojciech Polak (Rotterdam)

3. Prowadzenie dawcy pobrania wielonarządowego (20’)
Zenon Czajkowski (Szczecin)
9:40-10:00 przerwa kawowa

10:00-11:30 Sesja II
Jednoczasowe przeszczepianie narządów jamy brzusznej

1. Doświadczenia przeszczepienia wątroby z nerką u dzieci (20’)
Marek Szymczak (Warszawa)

2. Doświadczenia przeszczepienia wątroby z nerką u dorosłych (20’)
Samir Zeair (Szczecin)

3. Jednoczasowe przeszczepienie wątroby z jelitem (20’)
Piotr Kaliciński (Warszawa)

4. Jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki (20’)
Marek Durlik (Warszawa)
11:30-12:00 przerwa kawowa

12:00-14:00 Sesja III
Joint Session Mayo Clinic & Polish Transplantation Society

1. Sequential transplants (PAK) (15’)
Aleksandra Kukla (Mayo Clinic)

2. Simultaneous kidney/pancreas transplantation—current state, future directions, etc.
Patrick Dean (Mayo Clinic)

3. Combined organ transplants in pediatric patients (15’)
Carl Cramer (Mayo Clinic)

4. Selecting patients for simultaneous liver kidney transplantations (15’)
Hatem Amer (Mayo Clinic)

5. Immunologic aspects of multiorgan transplants (15’)
Taner Timucin (Mayo Clinic)

6. Future of combined multiorgan transplantation (45’)
Dyskusja panelowa Mayo Clinic- Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

14:00-15:30 Sesja plakatowa
14:00-15:30 obiad
15:30-16:20 Sesja IV
Aspekty chirurgiczne pobrania wielonarządowego

1. Aspekty chirurgiczne pobrania: powyżej przepony (20’)
Tomasz Grodzki (Szczecin)

2. Aspekty chirurgiczne pobrania: poniżej przepony (20’)
Monika Pakosz-Golanowska (Szczecin)

16:20-17:30 Sesja V
Narządy klatki piersiowej w przeszczepieniach wielonarządowych

1. Jednoczasowe przeszczepienie płuca i serca (20’)
Piotr Przybyłowski (Zabrze)

2. Wskazania i aspekty jednoczasowego przeszczepiania płuca z nerką i wątrobą (20’)
Bartosz Kubisa (Szczecin)

3. Jednoczasowe przeszczepianie płuca i wątroby (nerka sercem): kwalifikacja, logistyka i aspekty chirurgiczne (20’)sobota, 22 września 2018 r.

9:00-10:50 Sesja VI
Immunosupresja w przeszczepieniach wielonarządowych

1. Immunosupresja po przeszczepieniu nerki i wątroby – punkt widzenia nefrologa (20’)
Magdalena Durlik (Warszawa)

2. Immunosupresja po przeszczepieniu nerki i wątroby – punkt widzenia hepatologa (20’)
Marta Wawrzynowicz- Syczewska (Szczecin)

3. Immunosupresja po przeszczepieniu nerki i wątroby – punkt widzenia pediatry (20’)
Joanna Pawłowska (Warszawa)

4. Immunosupresja po przeszczepieniu płuca z innymi narządami (20’)
Maria Piotrowska (Szczecin)

5. Tolerancja immunologiczna w przeszczepieniach immunologicznych: odpowiedź immunologiczna przy dwóch narządach, immunologia przeszczepiania dwunarządowego (20’)
Leszek Pączek( Warszawa)

10:50-11:10 Sesja VII
Przeszczepy szpiku z innymi narządami
11:10-11:30 przerwa kawowa
11:30-12:40 Sesja VIII
Nowoczesne metody oceny odrzucania

Mikroskop molekularny. Wyniki polskich badań (20’)
Marek Myślak (Szczecin)

Czy czekają nas zmiany w klasyfikacji Banff? (20’)
Agnieszka Perkowska (Warszawa)

Big DATA – zastosowanie w transplantologii (20’)
Poznań, Szczecin

12:40-13:30 Sesja IX
Przypadki kliniczne- prezentacja trzech nagrodzonych prac

13:30-13:40 zakończenie sympozjum

13:40-14:30 obiad