Rejestracja

OPŁATY REJESTRACYJNE PODSTAWOWE
(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia)

Rodzaj opłaty termin I
do 28.02.2018
termin II
1.03.2018 - 31.05.2018
termin III
01.06.2018 - 05.09.2018
Opłata po wskazanych terminach
(I grupa) Lekarz 300 zł 400 zł 600 zł 700 zł
(II grupa) Lekarz do 35 roku zycia 300 zł 400 zł 600 zł 700 zł
Pielęgniarka 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł
Koordynator 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł
Koordynator do 35 roku życia 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

Opłata rejestracyjna podstawowa obejmuje:
- udział w Gali Otwarcia, wykładach, warsztatach i pozostałych aktywnościach naukowych,
- kolacja w dniu 21.09.2018 r.,
- materiały,
- identyfikator,
- wstęp na teren wystawienniczy,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad,
- certyfikat uczestnictwa.


Lekarzy i Koordynatorów do 35 roku życia prosimy o okazanie dowodu tożsamość podczas rejestracji w miejscu obrad.

OPŁATY REJESTRACYJNE DODATKOWE
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

(o wysokości opłaty decyduje termin wykonania przelewu, a nie data przyjęcia zgłoszenia)

Rodzaj opłaty termin I
do 28.02.2018
termin II
1.03.2018 - 31.05.2018
termin III
01.06.2018 - 05.09.2018
Opłata po wskazanych terminach
Osoba towarzysząca 200 zł 200 zł 300 zł 400 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)


Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:
- identyfikator,
- przerwy kawowe i posiłki w trakcie obrad,
- udział w Kolacji dnia 21.09.2018 r.

Pełna opłata rejestracyjna - jest to wartość należności wynikającej z sumy opłaty podstawowej i dodatkowej.

Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie:

a. do dnia 14 września 2018 roku przelew (bankowy, pocztowy) na rachunek bankowy:
Alior Bank 13 2490 0005 0000 4500 2787 5616
tytuł płatności: imię i nazwisko Uczestnika, nr zgłoszenia.

b. w dniach 20-22 września 2018 roku w formie wpłaty własnej dokonanej gotówką na miejscu w Recepcji.

Zgodnie z Regulaminem faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 6 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

REGULAMIN