Tematy przewodnie konferencji

Dawca w pobraniu wielonarządowym

Nerki, wątroba i trzustka w przeszczepieniach wielonarządowych

Płuca i serce w przeszczepieniu wielonarządowym

Immunosupresja po przeszczepieniu wielonarządowym

Jednoczasowe przeszczepienia szpiku i innych narządów

Aspekty anestezjologiczne i chirurgiczne przeszczepienia wielonarządowego

Nowe metody diagnostyczne w transplantologii

Połączona sesja Mayo Clinic-Polskie Towarzystwo Transplantacyjne